Διοικητικό Συμβούλιο

Γιάννης Σιδέρης - Πρόεδρος
Σωτήρης Παγώνας - Αντιπρόεδρος
Μανόλης Παπαπολύζος - Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Κόρδας - Ταμίας
Αλέξης Κινινής - Μέλος
Μαρία Λεούση - Μέλος

Δεδομένου ότι ο ΟΠΔΔΕ είναι Οργανισμός μόνον προστασίας και όχι διαχείρισης δικαιωμάτων,δεν προβλέπεται στο Καταστατικό του η συγκρότηση, του κατ’ άρθρα 10 επ. του Νόμου 4481/2017 Εποπτικού Συμβουλίου.

©2018 by ΟΠΔΔΕ.