Αρχείο Κατάθεσης Δημιουργικών Ιδεών/Creative Registry

Για το Creative Registry, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα κατάθεσης και να την καταθέσετε, μαζί με το σφραγισμένο υλικό, στη γραμματεία του ΟΠΔΔΕ, Υπερείδου 7, Αθήνα, τηλ.: 210-3246.215.

©2018 by ΟΠΔΔΕ.