Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιριών (ΟΠΔΔΕ)

Ο Οργανισμός Προστασίας των Δικαιωμάτων των Διαφημιστικών Εταιριών (ΟΠΔΔΕ) ιδρύθηκε το έτος 2005, η δε λειτουργία του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.4389/11.08.2006 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ΟΠΔΔΕ έχει ως σκοπό του την προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των διαφημιστικών εταιριών τόσο επί των οπτικοακουστικών παραγωγών τους (κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών διαφημιστικών μηνυμάτων), όσο και επί των ραδιοφωνικών διαφημιστικών μηνυμάτων, των διαφημιστικών καταχωρήσεων στον Τύπο (εφημερίδες, περιοδικά και κάθε μορφής έντυπο), καθώς και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία στην οποία εμπεριέχεται έργο προστατευόμενο από τις διατάξεις της περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων νομοθεσίας, σε οποιοδήποτε μέσο και αν γίνεται παράνομη χρήση του, όπως, ενδεικτικώς, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση (ασύρματη, καλωδιακή ή δορυφορική), στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο, σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ψηφιακών βάσεων δεδομένων, κλπ.

©2018 by ΟΠΔΔΕ.